News clips of SUSTAIN/SUSAR program covered by the National and Local media

A media orientation was done at Kailai Dhangadi to share about the implementation of SUSTAIN/SUSAR at Seti Provincial Hospital, Dhangadi.

स्वास्थ शिशु सम्रिद्ध नेपाल

SUSTAIN/SUSAR

नेपालमे नवजात सिसु मृत्‍युदर उच्च

नवजात सिसु बचाइक लाग ‘सुसार’

नवजात सिसु बचाउनका लागि ‘सुसार’

बाल मृत्‍युदर घटाउन संचार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड

सेतीमा ‘सुसार’ कार्यक्रम लागु